31 March 2014

Servicii

Zincare termica :  se efectueaza in baie de dimensiuni 5000 x 1000 x 800 mm

Zincare electrochimica in bai  de tip alcalin cu dimensiuni de: 4000 x 800 x 800 mm

Zincare electrochimica  in tambur de tip slab acid.